x Domů Založit thread Domů na Trhamr


Naše dohady s obcí ohledně pozemku - 13.07.16 - 12:07:06

Jindřich Kobes
Naše rodina se starala o uvedený pozemek po dobu více než sto let. Manželka pochází z rodu Thomayerů v Trhanově, odkud pochází i slavný lékař Prof. Thomayer. Tento založil v Trhanově na počátku minulého století dům sociální péče a zčásti jej i financoval. Obec jej pronajímá dodnes. My se nyní musíme handrkovat s obcí o kousek pozemku před domem o který se my i naši předci starali v dobré víře, že se jedná o pozemek patřící rodině. Dříve se říkalo, že "patří k chalupě". Dneska, když jsme zjistili, že někdy kolem roku 1968 byl nějakou chybou převeden do fondu majetku ČSSR a později do vlastnictví obce, méme přirozeně zájem o znovunabytí.
Naše peripetie s žádostí o znovuzakoupení či vydržení pozemku si lze přečíst v následujících dokumentech:
  • Náš první dopis se žádostí o převod či odkoupení - zde
  • Odpoved OU na náš první dopis se žádostí - zde
  • Naše vyjádření k nabídce OU o pronájmu předmětného pozemku - zde
  • Odpověď OU a nařčení z korupce - zde
  • Naše reakce na nařčení z korupce - zde
- obrázek k předmětnému pozemku zde
Čtenář nechť posoudí sám, zda se můžeme cítit ukřivděni a ctít nějakou spravedlnost. Domníváme se, že se zde promítají zcela jiné zájmy než uvedené v odpovědích OÚ. Minimálně 50 let se OÚ o pozemek nezajímal-viz zeď v pozadí.

Odpoved - 16.09.16 - 04:09:44

Honza
Nedejte se, držím palce

Odpoved - 27.09.16 - 10:09:09

Franta Chodov
Z právního hlediska s tím asi nic neuděláte. Z lidského hlediska je to svins...vo.

Odpoved - 07.11.16 - 03:11:03

Milan
Podobný problém jsme měli též. Kousek pozemku jsme,po dlouhém dohadování se s obcí, nakonec získali vydržením. Musel zasáhnout náš právník a oznámit obci, že věc předáme k řešení soudu.
Milan Blovice

Odpoved - 14.03.17 - 08:03:19

Zbyněk
No to je lumpárna. Asi má z Vaší skalkou někdo soukromé plány.

Odpovedet - reagovat

593 pristupu. >>> Vase IP adresa: 54.224.133.152 <<<