Menu
Domů
Rady dědka elektrikáře
Malá elektrotech. kalkulačka
Recepty
Kytičky
Odkazy
Ke stažení
Zprávy pro rodinu a přátele
Napište nám!
Trhamr Fórum
Trhamr CHAT - nový
OK1IBP
Jak psát web


Vytvoříme Vám webové stránky pouze za dobrovolný příspěvek. Včelaři, chovatelé, sportovci a zájmové organizace - můžete se na nás obrátit pomocí formuláře "Napište nám".




Age of Empires I & II web

Hledat na Trhamru

Počasí

WetterOnlinePočasí pro
Trhanov
Více na wetteronline.de


Rady dědka elektrikáře

Obsah

Zapojení jednofázové zásuvky

L=fáze, barva vodiče bývá: černá,hnědá,šedá, N=nulák,barva vodiče bývá: světle modrá, PE=ochranný vodič, barva vodiče žlutozelená. V praxi se můžeme setkat též se starším způsobem dvouvodičového zapojení. Fázový vodič bývá též černý a je vlevo. Nulák a ochranný vodič byl však jeden vodič, většinou zelený a značil se jako PEN. Tento vodič se zapojil tak, že nejdříve byl připojen k zemnícímu kolíku zásuvky a pak na pravou zdířku N. Obecně se dalo říci že v místě připojení na ochranném kolíku není vodič zahříván tak jako na přechodovém odporu pracovní zdířky N a tím se "neupálí" a spotřebič tak zůstává chráněn.
Zpět na MENU

Zapojení "schodišťového" přepínače

K tomuto schematu není co vysvětlovat.Dle stavu přepnutí jednotlivých přepínačů je el. obvod uzavřen nebo otevřen. Používá se tam, kde potřebujeme z jednoho místa rozsvítit a z druhého, vzdálenějšího, zase zhasnout. Třeba delší chodba, schodiště atd.

Zpět na MENU

Zapojení "křížového" přepínače

K tomuto schematu rovněž není co vysvětlovat.V křížovém přepínači jsou sepnuty kontakty označené ZDE zeleně NEBO červeně, dle stavu přepínače. Křížové přepínače se používají spolu se "schodišťovými" přepínači a lze jich řadit za sebou teoreticky nekonečně mnoho. Příklad použití např. dlouhá chodba kam ústí mhoho dveří a u každých dveří je možno zapnout nebo vypnout osvětlení chodby.
Zpět na MENU

Zapojení "skupinového-či dvojitého" přepínače

Spousta svítidel používá více než jeden světelný zdroj-žárovku. Často však je u těchto svítidel vnitřní propojení provedeno tak, že nejsou nijak rozděleny jednotlivé zdroje. svítí tak všechny žárovky. Pokud jsou ke svítidlu přivedeny pouze dva (L+PEN) nebo tři(L+N+PE) a není možno přívod snadno vyměnit, není třeba číst dál.
Pokud však můžeme ke svítidlu kabel vyměnit, případně protáhnout(u vedení v trubkách) další vodič, nebo tam již máme (ve starších instalacích 2xL + PEN a v nových 2xL+N+PE) máme vyhráno. Pokud svítidlo nemá vyvedeny 2xL, je třeba svítidlo rozebrat a propojit tak, aby jedna skupina žárovek svítila při zapnuté kolébce - zde na obrázku A- a druhá při B. Je jedno zda svítidlo má 3, 5 nebo více žárovek. Kombinaci si můžeme zvolit sami. Např. u 3. žárovek = 1 nebo 2 nebo 3. Nebo tak jako na obrázku u 5. žárovek. Takto lze snadno regulovat osvětlení místnosti. Samozřejmě i spotřebu, což je však, dnes při používání LED, celkem vedlejší. Značení svorek u přepínače bývá - P=přívodní fáze a OUT1 a OUT2 jako vypínané fáze.
Je tu ještě jedna možnost připojení za předpokladu, že svítidlo je PLASTOVÉ a NEMÁ PE svorku a přívod je třížilový L+N+PE. Revizní technici, prosím nečtěte dále! V tomto případě lze vodič PE použít po přebarvení na modro (např. bužírkou) jako N a vodič N po přebarvení na černo či šedo, jako druhou fázi. Z hlediska bezpečnosti to problém není. Z hlediska normy však ANO (žl.zel se nesmí přebarvovat).



Zpět na MENU

Zapojení se stykačem nebo relé - popis funkce

Stykač nebo relé se skládá z dvou základních částí.
1.- Elektromagnet - cívka s jádrem
2.- Sada kontaktů hlavních(silové) a pomocných
Jak relé nebo stykač funguje: připojením napětí na ovládací cívku elektromagnetu tento přitáhne jádro elektromagnetu se kterým jsou mechanicky spojeny sady kontaktů, které se tím spojí případně rozpojí - (rozpínací kontakty, v klidu spojené).Ovládací napětí cívky může samozřejmě být jiné, než je napětí na "silových" kontaktech které spínají spotřebič.
Ja funguje obvod na obrázku: Tlačítko STOP je v klidu spojeno, Start rozpojeno - cívka stykače nedostává napětí. Stlačením START se přivede napětí na cívku stykače, cívka přitáhne a sepnou se silové kontakty i zde jeden pomocný kontakt. Pomocný kontakt propojí cestu kolem tlačítka START a cívka nyní dostává napětí trvale přes svůj pomocný kontakt a tlačítko START lze uvolnit, stykač je sepnut přes STOP a svůj pomocný kontakt , třífázový motor je napájen.Stiskem tlačítka STOP se tato cesta přeruší, elektromagnet odpadne a všechny kontakty se vypnou.
Zpět na MENU

Zapojení 3f motoru

Třífázový motor lze zapojit do hvězdy (Y) nebo trojúhelníka (D). Důležitý je štítkový údaj motoru. V našem regionu - ZČ kraj - je napětí sítě 400/230V. To znamená že tkzv. sdružené napětí, neboli napětí mezi fázemi je 400V (dříve 380V) a fázové je 230V (dříve 220V) proti zemi (nuláku). Menší motory cca do 4.5kW jsou vinuty většinou pro zapojení do hvězdy na 400V (Y 400V D 230V). Chceme-li tento motor propojit do trojúhelníka, lze to jen pouze tak, že si nějak "vyrobíme" sdružené napětí 3x230V, např. frekv. měničem. Větší motory pak nejčastěji mívají značení D(trojúh.)/400V nebo Y/600V D/400V. Tyto motory pak při sdruženém napětí 400V dávají plný výkon v zapojení do trojúhelníka a používá se u nich rozběh hvězda/trojúhelník. Přepínání pomocí přepínače hv./troj. bude popsán v další kapitole.
Zpět na MENU

Zapojení boileru

Klasické zapojení boileru. Přívod jde přes termostat a tepelnou pojistku na topné tělěso boileru. Termostat reguluje stupeň ohřátí vody a tepelná pojistka v případě selhání termostatu odpojí topné těleso při teplotě cca 80-85°C. Vypnutí tepelné pojistky bývá buďto zcela nevratné (u starších typů) nebo ji lze sepnout ručně po odejmutí krytu. Při vypnuté tepelné pojistce je nutné VŽDY kontrolovat funkci termostatu, případně jej vyměnit.
Zpět na MENU

Jak připojit motor přes přepínač hvězda / trojúhelník - prakticky

UPOZORNĚNÍ - Osoby bez elektrotechnické kvalifikace tento postup provádějí NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Autor popisu nenese žádnou odpovědnost za případný úraz el. proudem!
Připojení motoru, označené na obrázku, využívá dvou kabelů z přepínače do motoru a to pro větší názornost. Lze samozřejmě použít kabel se sedmi vodiči. Přepínač Y/D může být jak mechanický tak i automatický. Svorky u přepínače nejsou nijak značeny z důvodu různých variant značení.
Jak tedy postupovat:
1.- Nejdříve připojíme orchranný (žlutozelený) vodič k ochranné svorce motoru. Předpokládá se že do přepínače je přivedeno napětí, klemy na svorkovnici motoru jsou ODSTRANĚNY! - přepínač přepneme do polohy Y(hvězda). Na vodičích jednoho z kabelů (zde Kab.1) se objeví napětí. Tyto vodiče připojíme po VYPNUTÍ přepínače!, k jedné straně svorkovnice motoru. Na obr. jsou to černě značené vodiče. Vodiče druhého kabelu tvoří klemu do hvězdy. Tyto zatím nepřipojíme ale nesmí se dotýkat sebe navzájem ani těla motoru protože po přepnutí do trojúh. na nich bude napětí. Motor nám NEBĚŽÍ.

2.- Přepínač přepneme do trojúhelníka. Měřící přístroj (vadasku) přiložíme na svorku V2 a druhý hrot vadasky postupně na tři vodiče NEPŘIPOJENÉHO kabelu - zde označeny červeně. Na dvou vodičích naměříme napětí cca 400V a na jednom žádné(nebo skoro žádné). Tento vodič PO VYPNUTÍ ! přepínače připojíme ke svorce U1. Opět zapneme přep. do trojúhelníka, vadasku přiložíme ke svorce W2 a hledáme který ze zbývajících - zde červených - vodičů nemá napětí proti svorce W2. Tento pak po vypnutí přepínače připojíme na svorku V1. Zbývající vodič se pak připojí ke svorce W1. Tímto je zajištěno správné nafázování na svorkách motoru.

3.- Přepínač přepneme do polohy VYPNUTO, případně upravíme vodiče ve svorkovnici, zkontrolujeme správné dotažení svorek.
Svorky motoru mohou být označeny i jinak ale postup je shodný. Je dobré si též proměřit zda vinutí motoru je správně připojeno ke svorkám motoru, tak jak je naznačeno na obrázku. Zapojení přepínače Y/D zde neuvádím, lze najít na netu spoustu těchto zapojení. Výše uvedený postup předpokládá správné a funkční zapojení přepínače.
Poznámka: Pokud se nám motor točí obráceně než potřebujeme, prohoďte mezi sebou fáze na přívodu do přepínače nebo ve vidlici (zástrčce) . Nedělejte to na motoru, ten máte předešlým postupen správně nafázovaný a mohli by jste sled fází narušit. Co by se stalo: Motor by se ve hvězdě rozbíhal např. doleva a po přepnutí do trojúh. by se chtěl roztočit na druhou stranu. Dojte k obrovskému nárůstu proudu (vždy vypadne jištění) a může dojít k poškození jak motoru, tak i přepínače.
POZN. při stykačovém napájení je nutno sepnout vždy stakač SÍŤ + hvězda nebo TROJ.
Zpět na MENU

Vyrábíme prodlužovací kabel na 230V

Pro výrobu prodlužovacího kabelu použijeme ZÁSADNĚ TŘÍŽILOVÝ slaněný kabel (šnůru). Použití dvoužilového zapojení s propojením N s PE je velice nebezpečné. Nikdy totiž není 100% zajištěno, že někdo nestrčí prodlužovák do zásuvky ve které je fázový vodič připojen na jinou než levou zdířku a tím pádem máme na ochranném kolíku fázi proti zemi. Pak stačí jen dotknout se kolíku zásuvky a stát např. v mokru a neštěstí je hotovo.
Také dvoužilový prodlužovák bez připojeného ochranného kolíku PE je nebezpečný. Opět, nikdy nevíte, zda jej někdo nepoužije pro přístroj, který má ochranu "nulováním", tj. potřebuje PE(ochranný) vodič.





Zpět na MENU

Jak je zapojena lednička

Jak to funguje
Při zapnutí termostatu nebo připojení lednice na síť prochází hlavním vinutím motoru veliký proud, který jde současně i přes cívku rozběhového relé. Relé přitáhne a sepne napětí do rozběhového vinutí. Motor se roztáčí, proud klesá, rozběhové relé odpadá a odpojí rozběhové vinutí. Dnes na moderních lednicích a mrazácích se používají elektronická relá např. na principu termistoru atp. Princip je však stejný, po čase se odpojí rozběhové vinutí. Tepelná pojistka na schematu označena mimo motor je dnes zabudována přímo do motoru
Každé rozběhové relé lze provizorně nahradit časovým relé, nastaveným na vypnutí po cca 1-3s. Sám jsem měl takto provizorně zapojenu lednici cca 4 roky.

Zpět na MENU

Jednoduchá zkoušečka

Nefunguje vám prodlužovák, nehřeje boiler, netopí žehlička, netočí se motor atd. Jednoduchá pomoc, vyrobte si jednoduchou zkoušečku která Vám ukáže zda zařízení má "průchod" pro el. proud, zda není přerušeno. Pořizovací cena je bez baterie cca 5 Kč. Lze proměřit všechny obvody s odporem (rezistancí) do cca 5000 Ohmů. Prodlužovací šnůry, vinutí motorů na průchod, topné těleso boileru, top. těleso žehličky, zda je průchozí, (nikoli funkční), termostat a jiné spínače, pojistky a mnoho dalšího. Napájecí bateri lze použít od 3 do 9V. Nějaká malá krabička se vždy najde, kam se zkoušečka dá zabastlit. Velikost rezistoru(odporu) závisí na velikosti napětí použité batere a lze jej spočítat takto -( napětí baterie minus napětí LED) / proud didy(cca10-20mA). Nebo si stáhni program rproled.exe na tomto webu.
POZOR - zkoušet lze POUZE NA ZAŘÍZENÍ KTERÉ JE BEZ NAPĚTÍ !!!
PS: Pro orientační výpočet lze použít i jednoduchý kalkulátor zde pod textem. Pro výpočet je použito napětí diody 2.5V. To je trochu vyšší než má červená LED dioda a nižší než např. bílá nebo modrá LED. Modrá a bílá již při napětí baterie 3V svítit nemusí vůbec nebo velice málo. Pro praxi však výpočet postačuje. Výsledek je v Ohmech.

Vlož napětí baterie (V):
Vlož proud diody (mA):


Zpět na MENU

Třífázová zásuvka - proč 5 kolíků a proč stačí i čtyřkolík

Staré třífázové zásuvky mívaly zapojeny pouze tři fáze a ochranný vodič, který se též nazýval "nulák". V nových sítích PE-N se začal rozlišovat ochranný vodič PE a pracovní nulák N. Vodič N je vodič, kterým protéká pracovní proud spotřebiče a vodičem PE za normálních okolností žádný proud neteče. Slouží pouze jako vodič ochranný. Tím že přes něj neteče žádný pracovní proud, není tento vodič zatěžován a nedochází u něj tak často k poruchám.
Jak je to tedy u 3f. zásuvky? Pokud použijeme čtyřkolík, můžeme na zásuvku provozovat jakýkoli spotřebič, který ke svojí funkci nepotřebuje pracovní nulák - modrý vodič. Např. cirkulárky, míchačky, aj. které mají pouze 3.fáz. vypínač. Pokud ovšem stroj pracovní nulák používá, jako např. některé kalače, štěpkovače a stroje které ve svých skříních používají k ovládání stykače nebo hydraulické ventily, případně další prvky používající napětí 230V, musí být provozovány na pětikolíkovou zásuvku.
Pokud instalujeme zásuvky novou, je lepší použít zásuvku pětikolíkovou.Pokud na ni připojíme např. cirkulárku, prostě vodič N nepřipojíme. Nikdy ale nespojujte kolíky PE a N do sebe. V instalaci, kde je použit proudový chránič nastanou problémy.



Zpět na MENU

Proč nás ta elektřina "mlátí" a jak se chovat při manipulaci s el. zařízením

Lidská tělo reaguje jak na napětí tak i na proud procházející tělem. Vysoké napětí způsobuje hlavně popáleniny a průchodem proudu dochází ke svalovým křečím. Pokud proud procházející tělem není vyšší než cca 4mA není to pro člověka nebezpečné. Jak se tedy chovat aby tento proud byl co nejmenší:
Dle Ohmova zákona je velikost proudu rovna Napětí U / odpor R. Napětí máme danné, je to 230 nebo 400V. Co ale můžeme, je zvýšení přechodového odporu mezi tělem a zemí a mezi tělem a vodičem. Pokud chce někdo spáchat sebevraždu, sedne si do vany napněné vodou, vezme do ruky fén a začne se fénovat. Voda (nikoli destilovaná) je dobrý vodič el. proudu a proto přechodový odpor mezi tělem a zemí a tělem a upadlým fénem do vany je relativně malý. Řekněme, že bude kolem 10 000 Ohmů (asi bude i menší). Tělem poteče cca 23 mA a to je Váš konec. To samé nastane pokud budeme opravovat boiler, budeme sedět na uzeměné vaně nebo stát v pantoflích na mokré zemi. Také se přidržovat rukou uzeměného obalu boileru není ten správný postup. I výměna žárovky v kovovém svítidle může být nebezpečná pokud si druhou rukou svítidlo, které je uzeměné, přidržujete a náhodou si sahnete do objímky svítidla. Nespoléhejte se na to, že VŽDY vypínač vypíná fázi. Nevíte jaký "odborník" světlo zapojoval. Na druhé straně pokud stojíte na suché podložce, máte-li vhodnou obuv (gumová nebo plast podrážka) a sáhnete si na živý vodič, ani to neucítíte. Běžně jsem v práci kontroloval teplotu sběrnic v rozvaděči prstem. Stál jsem s dobrou obuví na gumovém koberci a necítil jsem ani "zašimrání". Vy to ale NEDĚLEJTE !!!
Shrnuto: Nejlepší je zařízení VYPNOUT. Nesahat do el. zařízení pod proudem ve stísněných prostorech, vlhkých prostorech, snažit se být co nevíce odizolován od země (proud teče přes Vaše tělo většinou do země - viz obrázek).

Zpět na MENU

Co nás chrání proti úrazu el. proudem - základní ochrany

Stručný popis základních ochran proti zasažení el. proudem.
Ochrany izolací, polohou, malým napětím atd. laika nezajímají, ale něco málo o ochraně nulováním a proudovým chráničem je možná třeba vědět. Ještě poznámka k ochraně dvojitou izolací. Spotřebič s s toto ochranou poznáte tak, že má na sobě značku dvoj. izolace. Je to čtvereček ve kterém je další čtvereček a tyto spotřebiče používají pouze dvoupramennou připojovací šnůru bez vodiče PE.
Ochrana nulováním: Spočívá v tom, že pokud se dostane fázové napětí na "kostru" přístroje a tato je spojena ochranným vodičem, dojde k přetavení pojistky (nebo výpadku jističe). Proud teče pak PE vodičem do vodiče N a je to v podstatě zkrat. Nedokonalost této ochrany spočívá v tom, že pokud se např. prorazí fáze kdesi uprostřed (zde topného tělesa), nemusí být proud PE vodičem dostatečně veliký, aby přepálil pojistku. Dotykem se nám sice nic nestane (saháme na PE - zem) ale spotřebič má poruchu a ani o tom nevíme.
Ochrana proudovým chráničem: Funguje na jiném principu. Nebudu zde rozebírat "Kirchhoffovy zákony" ale laicky - proud tekoucí DO spotřebiče vodičem L by měl být stejný jako proud tekoucí ZE spotřebiče vodičem N. V proudovém chrániči je porovnávací obvod, který zjistí, že proud tekoucí tam je JINÝ než proud tekoucí zpět. Pokud nám část proudu teče přes PE vodič nebo přes naše tělo do země, dojde k aktivaci porovnávacího obvodu (PO) a ten aktivuje vypínací kontakty chrániče a spotřebič odpojí. Výhoda hrániče je v tom, že se aktivuje i při poruše, která by ochranu nulováním nechala v klidu. Současně chrání i spotřebiče, které nepoužívají PE vodič a u nichž by se nějakým způsobem dostalo napětí na vnější plášť. Pokud se takového spotřebiče dotkneme, začne téci proud přes naše tělo do země a chránič vypne.
Závěrem - pokud měníte přívodní šnůru např. u starší vrtačky, vařiče a jiných spotřebičů s kovovým tělem, použijte VŽDY třípramennou a PE vodič připojte na "kostru" spotřebiče.
Nové vrtačky a podobná zařízení mají dnes povětšinou ochranu dvojitoou izolací (dva čtverečky) a použije se dvoupramenná šnůra. Vodič PE není kam připojit. Šnůry u ručního nářadí by měli mít VŽDY pouze "zalitou" vidlici, měla by se vždy vyměnit celá šnůra, nikoli jen vidlice do které se může dostat voda. Chrániče se dnes musí používat např. v koupelnách, u venkovní zásuvky atd.

Označení el. zařízení a spotřebičů s dvojitou izolací


Zpět na MENU

Porovnání svítivosti a provozních nákladů mezi klasickými žárovkami a žárovkami LED


Že dneska již málokdo používá klasické vláknové žárovky je všem asi jasné. Rovněž používání tkzv. úsporných žárovek na bázi "zářivky" je, dle mého názoru, rovněž nesmysl a domnívám se, že tyto žárovky nemají budoucnost. Jejich výroba je drahá a hlavně neekologická.
V následující tabulce lze vyčíst jaký výkon LED žárovky ve Wattech je třeba použít, aby tato LED zajistila přibližně stejný světelný tok v Lumenech jako žárovka klasická s vláknem. Výrobci udávají u svých světelných LED zdrojů svítivost v lm. Tato se však u stejného zdroje se stejným výkonem může lišit o plus minus 50 Lumenů. V praxi to však není nijak zásadní. Vizuálně se jeví LED se "studeným" světlem tak, jako že svítí více než se světlem "teplým".
Vizuální dojem svítivosti též ovlivňuje provedení žárovky. Tvar baňky atd.
Nedoporučuji kupovat LED žárovky kde je uveden pouze říkon ve Wattech a není uvedena svítivost v Lumenech. Tyto většinou používají staré LED čioy, případně LED diody starého provedení. Jejich svítivost bývá často velice mizerná. Tomu odpovídá i cena - jsou levné, ale moc si neposvítíte.



Zpět na MENU

Na co dbát při koupi a připojení el. sporáku


Při koupi el. sporáku je nutno zvážit následující možnosti:
Nedejte příliš na to, co Vám sdělí prodavač v prodejně. Je třeba si uvědomit, že jeho první a zásadní prioritou je PRODAT. Tvrzení, že sporák není problém připojit např. na 1.fázový přívod je sice pravda, ale již Vám prodavač neřekne, že přívod při 1.fáz. napájení potřebuje průřez žil kabelu nejlépe 6 mm2 a že proud při plném výkonu sporáku bude kolem 35 Ampér a z toho též plyne osazení hlavního jističe či jističe pro dům či byt. Podotýkám, že je vcelku jedno zda sporák je klasický, sklokeramický či indukční. Jaké tedy máme možnosti:

1.- zapojení A - V kuchyni máme poměrně nový 3.fázový přívod tvořený kabelem s pěti žílami o průřezu min. 2.5mm2 v mědi. Zda barvy fázových vodičů jsou všechny černé, nebo např. šedé v kombinaci s černou není podstatné. Dobré by bylo aby jeden z vodičů byl žlutozelený a jeden modrý. V tomto případě stačí pro jištění sporáku 3.f jistič kolem 15A. Sporák připojíme dle obrázku A, fázové vodiče na L1 L2 a L3, pracovní nulák - modrý na N a žlutozel. na svorku PE.

2.- zapojení B - V kuchyni máme starší 3.fáz. přívod se čyřmi vodiči - 3xfázový (bývají černé) a 1x "nulák" (bývá zelený), což je společný vodič pro N a PE - tedy jak pracovní tak i ochranný. Pokud není snadná možnost přívod vyměnit za pětižilový je možno přívod použít. Z hlediska výkonu a zatížení v Ampérech je situace prakticky stejná jako v zapojení A. Aby sporák fungoval a byl bezpečný, je třeba připojit "nulu" jak na svorku N, tak i na svorku PE. Velmi důležité je nulový vodič (zelený) připojit na svorku PE a z té pak klemou na svorku N. Klemy bývají často součástí dodávky. Svorka PE není normálně zatížena pracovním proudem sporáku, nedochází tam tak snadno k oxidaci vlivem tepelného zatížení jako na svorce N. Proto i při poškození připojení na N svorce zůstává spotřebič stále chráněn. Sice nebude správně fungovat - poznáte to tak, že např. některé plotýnky hřejí pouze v případě že je zapnuta i jiná plotýnka. Pokud toto zjistíte, je NUTNÉ ihned připojení N opravit. V tomto případě proud prochází z jedné fáze přes dvě plotny do druhé fáze, nikoli do N. Vzhledem k různým výkonům plotýnek je pak napětí na nich nerovnoměrně rozloženo a může snadno dojít k jejich zničení. Toto samozřejmě platí i pro zapojení A.

3.- Zapojení C - V kuchyni máme pouze 1. fázový, třížilový přívod, případně jsme byli informováni, že sporák lze připojit i na 1.fáz. zásuvku. To samozřejmě lze, ale nedělní oběd na sporáku neuvaříte, nebo uvaříte tak, že začnete ráno v 8:00 hod., aby jste do poledne byli hotovi. Např. klasický nedělní oběd - polévka, brambory, řízek a štrůdl. Potřebujeme tedy minimálně 3 plotny + troubu. Tři plotny jsou cca 3kW(i více) + trouba cca 2kW. Tedy přibližně 5kW tak, aby bylo možno připravovat vše najednou. Proudové zatížení vedení a jističe bude při 1.f napájení přes 20A. Pokud máte hlavní jištění domu či bytu 25A což je nejběžnější hodnota, v bytě už toho moc nezapnete. Zapomeňte na vysavač, boiler, mixér atd. Jistič to prostě neudrží. A to jsem se ještě držel s výkonem plotýnek dosti dole. Pokud tedy potřebujete sporák takto provozovat, zapojte jej dle obrázku C. Svorky fází L1 L2 a L3 se propojí klemou a N a PE se připojí dle obrázku. V žádném případě však nedoporučuji sporák připojit přes 1.fáz. zásuvku. Ve velice krátké době dojde k vypálení zdířky v zásuvce vlivem velikého proudu a přechodového odporu na zdířkách zásuvky. Navíc, jištění zásuvek bývá většinou do 16A a bude třeba vyměnit i jistič a i připojení kabelu o průřezu 4 a více mm2 do zástrčky si nedovedu dosti dobře představit. Samozřejmě lze použít i slabší kabel, ale je třeba také předřadit odpovídající jištění. Čímž opět omezíte současné používání více plotýnek a tím i užitnou hodnotu sporáku.

4.- zapojení D - V kuchyni máme pouze 1. fázový, dvoužilový přívod nebo dvoužilově připojené zásuvky. Z hlediska výkonového zatížení platí to samé jako při zapojení C. Navíc ještě skutečnost, že nulový vodič PEN je nejen ochranný, ale i pracovní a prochází jím velký proud. Při jeho poškození "upálením" nebude sporák ani fungovat, ale co je důležité, ani nebude bezpečný z hlediska úrazu el. proudem. Takto bych, já osobně, sporák NIKDY nepřipojil. V tomto případě a i v případě C je řešením zakoupit sporák kombinovaný - plyn+el. trouba. Troubě stačí jištění kolem 10A a lze ji bez problémů připojit i do zásuvky.

Poznámka k průřezu vodičů. Uváděné průřezy platí pro Cu(měď) vodič. Při použití Al(hliníku), který lze nalézt ve starších instalacích, je třeba průřez vodiče o stupeň vyšší. Např. Cu-2.5mm2 je Al-4mm2.

Závěrem, je třeba zvážit či se informovat, jak je to se zárukou, pokud si sporák připojíte svépomocí. Vadným připojením určitě záruku nebude možno uplatnit. Na druhé straně je trochu diskutabilní, když si sporák připojím sám a mám např. oprávnění - vyhláška 50.sb. s paragrafem 6 a vyšším a sporák je připojen správně. Toto se mi stalo se zakoupením boileru. Sám mám vyhlášku 50, paragr.8 a při zakoupení boieleru mi prodejce, který provádí i připojení, tvrdil, že v žádném případě si boiler nesmím připojit sám, jinak ztrácím záruku. Vcelku úsměvné, v životě (45 let praxe) jsem připojoval stovky boilerů.


Zpět na MENU

Přepínač hvězda / trojúhelník trochu jinak - spíše k pochopení funkce přepínače Y/D

Existují prakticky dva způsoby přepínání Y/D. Jednak mechanické a nebo se stykači ovládanými buď tlačítky a časovým relé, nebo pomocí řídících obvodů ze zařízení jako jsou systémy Simatic, Zelio atd. Klasických způsobů zapojení přepínače je na internetu spousta k nalezení a proto je zde neuvádím. Popisované zapojení používá stykačové přepínání, ale bez časového relé. Ovládá se se pouze ovladačem pomocných obvodů.
Jak to funguje: Ovladač je v nule, žádný stykač není sepnut. Přepnutím ovladače do polohy Y sepne stykač hvězdy (pokud je stykač trojúh. v klidu) a proklemuje svorkovnici motoru do hvězdy. Po sepnutí stykače hvězda se připojí napětí přes jeho pomocný kontakt do stykače napájení - síť. Motor se rozbíhá ve hvězdě. Po dosažení plných otáček motoru přepneme ovladač do trojúhelníka. Odpadá hvězda, přivede se napětí na stykač trojúhelníka. Ten proklemuje svorkovnici motoru do trojúh. a svým pomocným kontaktem napětí na stykač síť. Motor běží v trojúhelníku. V poloze 0 všechny stykače odpadnou a motor je bez napětí.
Výhody a nevýhody oproti mech. spínači: Cenově oproti mech. přepínači to až zas tak veliký cenový rozdíl není.Nevýhodou je složitější zapojení, potřeba 3ks stykačů a nějaké krabice kam lze vše umístit. Při přepínání z Y do D je třeba motor nechat dostatečně rozběhnout, tak jako u mech. přepínače. Na druhé straně výhoda oproti mech. přepínači je v tom, že pokud se poškodí kontakt u mech. přepínače, musíme vyměnit celý přepínač. Zde stačí vyměnit pouze stykač s vadným kontaktem. Stykač hvězdy může být o stupeň "slabší" oproti stykači sítě a trojúhelníka. Např.u motoru cca 5kW je SS a SD cca 10A, hvězda může být i 6-8A. Jinak nám v budoucnu tyto přepínače budou nahrazovat elektronické rozběhy typu softstarter, ale to už je o něčem jiném.

Zpět na MENU

Jak opravit zářivku, případně předělat na elektronický předřadník či použít LED trubici

1.- Opravujeme blikající či nesvítící zářivku: Pokud zářivka bliká, bývá nejčastější příčina vadný startér. Pokud startér během blikání zářivky vyjmeme a zářivka se normálně rozsvítí, je téměř vždy vadný startér. Pokud to nepomůže, je většinou vadná trubice. Pokud zářivka ani nebliká a nesvítí a žhnou konce trubice, bývá vadný startér. Často bývá ve startéru proražený kondenzátor. Skusíme jej vyštípnout, pokud nemáme nový. V případě, že jsme startér vyměnili a zářivka nesvítí, může být vadná trubice či tlumivka. Vyměníme trubici, pokud je výměna trubice bez výsledku, bude vadná tlumivka. Pokud je tlumivka vadná, nemá dnes snad ani smysl kupovat novou. Lepší je zakoupit elektronický předřadník a zářivku zapojit dle obrázku B. Existují el. předřadníky jak pro jednu trubici, tak i pro více trubic.Nejčastěji pro dvě.
2.- Přepojení zářivky na elektronický předřadník: Toto řešení sám považuji v současné době za nejlepší (lepší než např. LED trubice). Odpojíme a vyhodíme tlumivku, startér a přišroubujeme předřadník. Zapojíme dle schématu B. Zářivka strtuje bez blikání a spolehlivě. Žhavení na koci trubice se téměř vůbec nezatěžuje proudem, zářivka vydrží snad déle. POZOR pouze na to, že pokud se poškodí jedna z trubic, které jsou zapojeny na předřadník pro dvě trubice, nesvítí ani trubice zdravá. Drobná nevýhoda je též trochu větší cena předřadníku oproti tlumivce.
3.- LED trubice: LED zářivkové trubice se prodávají s jednostranným (obr.D) či oboustranným (obr.C) napájením. U běžného tělesa, zapojeného dle obr.A a použitím trubice s oboustranným napájením lze LED trubici vyměnit přímo bez zásahu do svítidla. Pouze je nutno stávající startér odstranit a do soklu vložit tkzv. LED startér. Není to nic jiného než krátké spojení vývodů startéru, nejčastěji je v LED staréru pojistka.Tlumivka může v tělese zářivky zůstat (ale nemusí, pokud víme jistě že svítidlo nebudeme v budoucnu chtít uvést do původního stavu). Pak stačí jen vložit klasickou trubici a původní startér, Jinak LED trubice tlumivku nepotřebuje. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!! - u těchto zářivek pozor na výměnu trubice pod napětím ve svítidle. Při zasunutí do patice z jedné strany, může být síťové napětí na kontaktech trubice na protilehlé straně! Svítidlo VŽDY při výměně VYPNOUT!!
U LED trubic s jednostranným napájením musíme těleso zářivky vždy přepojit tak, jak je označeno na obr.D. Ponechávat tlumivku nemá smysl, můžeme ji v tělese ponechat, ale při zpětném použití na klasickou trubici je opět nutno svítidlo přepojit. Osobně ji vždy demontuji. Napájecí napětí se připojí pouze přes jeden sokl zářivky dle obrázku. Na trubici bývá připojovací strana vždy označena - např. INPUT. Toto přepojení je nutné i v případě, že zářivka používá elektronický předřadník!
Osobně se mi zatím LED trubice příliž nelíbí. Problém je s úhlem svitu, s intenzitou světla atd. Pokud chcete vyměnit trubici LED za klasickou zářivku, vžy si ověřte svítivost klas. trubice a led trubice udávanou v lumenech - ln. Osobně bych dal přednost elektron. předřadníku.
POKUD SE NĚKDO ROZHODNE POUŽÍT VÝŠE UVEDENÉHO NÁVODU, PROVÁDÍ TOTO NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!! - síťové napětí, nebezpečí úrazu el. proudem.
27640 pristupu. >>> Vase IP adresa: 54.159.85.193 <<<

(c) OK1IBP & LJKDFRY61